SERVIS KAMI : LATIHAN & ACARA . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . PENERBITAN

KURSUS PENGAJIAN BERKITAB RIYADHUS SALIHIN

      OBJEKTIF

  • Menarik minat pelajar kepada pengajian berkitab hadith secara kosisten.
  • Memberi kefahaman terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadussolihin.
  • Dapat mempraktikan dan mengamalkan sunnah Rasulullah S.A.W dalam kehidupan seharian .

 

     SINOPSIS KURSUS

  • Kursus ini merupakan suatu pendekatan baru kepada masyarakat dalam mendalami hadith-hadith sahih. Kitab Riyadhussolihin adalah hasil karya Syeikh Yusuf bin Ismail ad-Durus sebagai rujukan utama. Kursus ini membuka peluang kepada sesiapa sahaja yang bercita-cita  untuk menimba ilmu secara formal dan sistematik berdasarkan susunan kitab rujukan tersebut.

 

      SIRI PENGAMBILAN

  • Setahun Sekali (Mei)

 

      YURAN

  • RM 120 / Bulan ( RM360/ 3 Bulan)

 

      TEMPOH PENGAJIAN

  • 1 Siri/ 3 Bulan (Keseluruhan 4 Siri/ 1 Tahun)

 

 

 

 

 

 

 

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS,

PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA,

43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd.

Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

© 2017 KUISCELL SDN BHD.  Hakcipta Terpelihara