SERVIS KAMI : LATIHAN & ACARA . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . PENERBITAN

KURSUS INTENSIF EASY QURAN

      OBJEKTIF

  • Mendefinisikan tajwid dan hukum-hukumnya.
  • Menyatakan bentuk bacaan al-Quran yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran al-Karim.
  • Mengenalpasti hukum wakaf dan jenisnya dalam bacaan al-Quran
  • Membaca al-Quran dengan bacaan yang betul mengikut hukum tajwid, makhraj dan sifat huruf.

 

      SINOPSIS KURSUS

  • Kursus ini mengetengahkan konsep 3T iaitu Tajwid, Tahfiz dan Talaqqi. Pembincangan ilmu Tajwid dibuat secara teori dan praktikal. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah makhraj (tempat keluar) huruf-huruf, sifat-sifat huruf, hukum-hukum tajwid seperti hukum nun mati dan tanwin, hukum nun dan mim bersabdu, mim mati, lam dan ra’,hukum mad, hukum waqaf & Ibtida’ serta bacaan gharib (asing) menurut riwayat Hafs. Pelajar juga berpeluang untuk bertalaqqi bersama pensyarah bagi membetulkan dan menambahbaik bacaan mereka. Sepanjang kursus ini dijalankan, pelajar akan menghafaz suruh-surah pilihan yang ditetapkan bagi modul tersebut.

 

      SIRI PENGAMBILAN

  • Dua kali setahun (Ogos &  April)

 

      YURAN

  • RM 120 / Bulan ( RM360/ 3 Bulan)

 

      TEMPOH PENGAJIAN

  • 2 Modul | 1 Modul/ 3 Bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS,

PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA,

43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd.

Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

© 2017 KUISCELL SDN BHD.  Hakcipta Terpelihara